Lapsehoiuteenus

Lapsehoiuteenus

Lapsehoiuteenus on lapsevanema töötamist, õppimist või toimetulekut toetav teenus, mille vältel tagab lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja.

Teenuse sihtgrupid on lapsevanemad, laste eestkostjad ja lastele perekonnas hooldamise teenuse pakkujad ning teenust saavad lapsed. Õigusaktides ei ole piiratud laste vanust, st lapsehoiuteenust võib vajaduse korral saada kuni 18-aastane inimene.

Lapsehoiuteenuse hüvitamisele riigi poolt on õigus raske või sügava puudega lapse seaduslikul esindajal (lapsevanem või eestkostja) või lapsele perekonnas hooldamise teenuse (sotsiaalhoolekande seadus § 252 lg 1) pakkujal kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks, eeldusel et:

  • lapse hooldusteenuste vajadus on kirjas lapse rehabilitatsiooniplaanis
  • lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega (v.a lapse perekonnas hooldamine)
  • laps ei viibi samal ajal haridusasutuses.

Teenust on võimalik saada nii lapse elukoha aadressil kui ka MTÜ Life factor ruumides aadressil Linda 4, Narva tööpäeviti kella 08.30-st kuni kella 15.30-ni. Teenust osutab lapsehoidja.

Saada meile oma teade

Tekkis probleem andmete edastamisega. Vead on esile tõstetud allpool.
Saada