Tööalane rehabilitatsioon

Tööalane rehabilitatsioon

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kellel on puude või haiguse tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

 

Tööalane rehabilitatsioon:

  • valmistab ette tööeluks;
  • toetab tööleasumist või töötamist.

Tööalase rehabilitatsiooni sihtühmaks on tööealised (st vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga) vähenenud töövõimega inimesed, kellel on puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime ning kes on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad) või otsivad tööd (on registreeritud töötud).

Tööalast rehabilitatsiooni võib näiteks olla vaja selleks, et parandada liikumisoskusi või kõnet, õppida kasutama abivahendeid, lahendada psühholoogilisi probleeme. Samuti võib vaja olla nõustamist, et leida motivatsiooni ja suurendada enesekindlust, õppida puude või haigusega igapäevaselt toime tulema. Vajadusel saab rehabilitatsioonimeeskond aidata teil tööellu sisse elada, nõustades tööandjat, kuidas tööd sobivamalt korraldada või töökeskkonda kohandada.

Tööalase rehabilitatsiooni vajadust hindab isiku töökeskse nõustamise käigus töötukassa juhtumikorraldaja ja suunab kliendi tööalase rehabilitatsiooni teenusele.

Teenusele registreerumiseks tuleb võtta ühendust telefonil:

Eesti keeles: +372 55 88 643

Vene keeles: +372 51 987 803

võe-maili teel  lifefactor@mail.ru

Tööalase rehabilitatsiooniteenuste hinnakiri:

Teenus

EUR

Arsti individuaalteenus

40.00

Õe individuaalteenus

40.00

Füsioterapeudi individuaalteenus

40.00

Füsioterapeudi grupiteenus

15.00

Tegevusterapeudi individuaalteenus 

40.00

Tegevusterapeudi grupiteenus

15.00

Sotsiaaltöötaja individuaalteenus

40.00

Sotsiaaltöötaja grupiteenus

15.00

Eripedagoogi individuaalteenus

40.00

Eripedagoogi grupiteenus

15.00

Psühholoogi individuaalteenus

40.00

Psühholoogi grupiteenus

15.00

Logopeedi individuaalteenus

40.00

Logopeedi grupiteenus

15.00

Loovterapeudi individuaalteenus

40.00

Loovterapeudi grupiteenus

15.00

Kogemusnõustaja individuaalteenus

40.00

Kogemusnõustaja grupiteenus

15.00

 

Saada meile oma teade

Tekkis probleem andmete edastamisega. Vead on esile tõstetud allpool.
Saada