Tööalane rehabilitatsioon

Tööalane rehabilitatsioon

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kellel on puude või haiguse tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

 

Tööalane rehabilitatsioon:

  • valmistab ette tööeluks;
  • toetab tööleasumist või töötamist.

Tööalase rehabilitatsiooni sihtühmaks on tööealised (st vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga) vähenenud töövõimega inimesed, kellel on puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime ning kes on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad) või otsivad tööd (on registreeritud töötud).

Tööalast rehabilitatsiooni võib näiteks olla vaja selleks, et parandada liikumisoskusi või kõnet, õppida kasutama abivahendeid, lahendada psühholoogilisi probleeme. Samuti võib vaja olla nõustamist, et leida motivatsiooni ja suurendada enesekindlust, õppida puude või haigusega igapäevaselt toime tulema. Vajadusel saab rehabilitatsioonimeeskond aidata teil tööellu sisse elada, nõustades tööandjat, kuidas tööd sobivamalt korraldada või töökeskkonda kohandada.

Tööalase rehabilitatsiooni vajadust hindab isiku töökeskse nõustamise käigus töötukassa juhtumikorraldaja ja suunab kliendi tööalase rehabilitatsiooni teenusele.

Teenusele registreerumiseks tuleb võtta ühendust telefonil:

Eesti keeles: +372 55 88 643

Vene keeles: +372 51 987 803

võe-maili teel  lifefactor@mail.ru

Tööalase rehabilitatsiooniteenuste hinnakiri:

Teenus

EUR

Arsti individuaalteenus

25,00

Füsioterapeudi individuaalteenus

25,00

Tegevusterapeudi individuaalteenus 

25,00

Tegevusterapeudi pereteenus

35,00

Tegevusterapeudi grupiteenus

10,00

Sotsiaaltöötaja individuaalteenus

25,00

Sotsiaaltöötaja pereteenus

35,00

Sotsiaaltöötaja grupiteenus

10,00

Eripedagoogi individuaalteenus

25,00

Eripedagoogi pereteenus

35,00

Sotsiaaltöötaja grupiteenus

10,00

Psühholoogi individuaalteenus

25,00

Psühholoogi pereteenus

35,00

Psühholoogi grupiteenus

10,00

Logopeedi individuaalteenus

25,00

Logopeedi pereteenus

35,00

Logopeedi grupiteenus

10,00

 

Saada meile oma teade

Tekkis probleem andmete edastamisega. Vead on esile tõstetud allpool.
Saada